- Bước 1: Vào Acc Bị Checkpoint 72h.
- Bước 2: Up Ảnh Này Lên Và Hóng 1-2 Ngày Acc Về, Tệ Nhất Là 2 Ngày Nhé :))


BYE