Tương tác tốt trên facebook là thế nào? Tương Tác Tốt trên Facebook nhằm ám chỉ việc người dùng đã kết bạn, theo dõi nhưng cần tương tác thật tốt các bài viết lẫn nhau, như like, share, comment và cả chat trò chuyện. Khi nhắc tới từ tương tác tốt trên fb nghĩa là người đó muốn kêu gọi bạn bè cùng nhau tương tác để hiển thị nội dung của nhau trên bảng tin nhiều hơn.[ FACEBOOK ] tăng tương tác facebook bằng code
- Những đoạn code này bao gồm:
  • Tự động mời bạn bè like Fanpage
  • Tự động like bài viết trên Tường bạn bè, tự động like bài viết trên dòng thời gian của chính mình, tự động like bài viết trên Fanpage, tự động like bài viết trong Group
  • Tự động like Ảnh trong album bạn bè
  • Tự động like Comment trong bài viết
  • Tự động “thêm bạn bè” theo gợi ý của Facebook
  • Tự động “kết bạn” với bạn bè của người khác
  • Tự động tham gia Group
- Tính đến nay tất cả các đoạn code vẫn hoạt động bình thường, mình sẽ không giải thích hay support về vấn đề code không chạy được.
- Cách thực hiện : vào facebook các nhân của bạn > nhấn F12 > sang tab console > copy đoạn bất kì rồi nhấn enter.
1. Tự động mời bạn bè like Fanpage
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('uiButtonText');
for(var i=0; iinputs[i].click();
 }
2. Tự động like bài viết trên Tường bạn bè, trên dòng thời gian của chính mình, like bài viết trên Fanpage, like bài viết trong Group
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('UFILikeLink _4x9- _4x9_ _48-k');
for(var i=0; iinputs[i].click();
 }
3. Tự động like Ảnh trong album bạn bè
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_5glz _53o _53b');
for(var i=0; iinputs[i].click();
 }
4. Tự động like Comment trong bài viết
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('UFILikeLink UFIReactionLink UFIEnlargeLikeLinkHotspot');
for(var i=0; iinputs[i].click();
 }
5. Tự động “thêm bạn bè” theo gợi ý của Facebook
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 FriendRequestAdd addButton _4jy3 _4jy1 selected _51sy');
for(var i=0; iinputs[i].click();
 }
6. Tự động “kết bạn” với bạn bè của người khác
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 FriendRequestAdd addButton _4jy3 _4jy1 selected _51sy');
for(var i=0; iinputs[i].click();
 }
7. Tự động “tham gia” Group
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 _4jy3 _517h _51sy');
for(var i=0; iinputs[i].click();
 }
8. Tự động hủy theo dõi bạn bè mà mình đang theo dõi
Các bạn vào đường dẫn sau: https://www.facebook.com/tên_profile/following.
Sau đó nhấn F12 như thường > chuyển sang tab console > rồi nhập code:
javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 _5lzl _4jy3 _517h _51sy');
for(var i=0; iinputs[i].click();
 }


                                                                                      Nguồn:huyhoangit.com