Dạo này do mình bận thi với lại Ôn thi nên không có nhiều thời gian đăng bài cho blog :v
Lúc buồn thì cũng chỉ ngồi cover thôi :v Nên hôm nay share luôn cái bìa "Thành Công Là Gì ? " cho nóng :))

Share File PSD Ảnh Bìa Thành Công Là Gì ?  Cho Facebook

- 成功は何ですか? それはあなたの写真がFacebookではなくGoogleにアップロードされるときです。
Thành công là gì? Đó là khi những bức ảnh của bạn được tải lên Google thay vì trên Facebook.