Mình chia sẻ với các bạn tài liệu và Đồ án CNTT trường bách khoa,
Và đây là demo

upload_2017-9-30_20-44-48.png