• Đây là demo...  Các Khóa Học.

  • Tuần 1-3: Kiến thức Web cơ bản
  • Tuần 1: Kiến Thức Web Cơ Bản 
  • Tuần 2: Kiến Thức Web Cơ Bản
  • Tuần 3: Kiến Thức Web Cơ Bản 
  • Tuần 4: Thiết kế giao diện Web bằng Firework
  • Thiết kế giao diện Web bằng Firework part 1 
  • Thiết kế giao diện Web bằng Firework part 2 
  • Tuần 5: Thiết kế hiệu ứng Flash cho Website
  • Thiết kế hiệu ứng Flash cho Website 
  • Tuần 6: Kĩ thuật trang trí giao diện Website bằng CSS3
  • Kĩ thuật trang trí giao diện Website bằng CSS3 
  • Tuần 7: Thiết kế giao diện Website với HTML 5 và CSS3
  • Thiết kế giao diện Website với HTML 5 và CSS3 Part 1 
  • Thiết kế giao diện Website với HTML 5 và CSS3 Part 2 
  • Tuần 8: Kĩ thuật thiết kế giao diện Website theo chuẩn RWD
  • Kĩ thuật thiết kế giao diện Website theo chuẩn RWD 
  • Tuần 9: Bài tập cuối khóa (Thiết kế giao diện)
  • Bài tập cuối khóa (Thiết kế giao diện) Part 1 
  • Bài tập cuối khóa (Thiết kế giao diện) Part 2 
  • Bài tập cuối khóa (Thiết kế giao diện) Part 3 
  • Tuần 10: Lập trình HTML5-CSS3-Javascript
  • Lập trình HTML5-CSS3-Javascript 
  • Tuần 11: Thiết kế giao diện Website bằng Bootstrap
  • Thiết kế giao diện Website bằng Bootstrap Part 1 
  • Thiết kế giao diện Website bằng Bootstrap Part 2 
  • Tuần 12: Lập trình PHP căn bản
  • Lập trình PHP căn bản Part 1 
  • Lập trình PHP căn bản Part 2 
  • Lập trình PHP căn bản Part 3 
  • Lập trình PHP căn bản Part 4 
  • Tuần 13: Đồ án cuối khóa
  • Đồ án cuối khóa Part 1 
  • Đồ án cuối khóa Part 2 
  • Đồ án cuối khóa Part 3 
  • Đồ án cuối khóa Part 4
  • Đồ án cuối khóa Part 5 
  • Tuần 14: Kĩ thuật thiết kết Web Server MySQL và PHP
  • Kĩ thuật thiết kết Web Server MySQL và PHP 
  • Tuần 15: Thiết kế phần Admin Control Panel cho Website tin tức
  • Thiết kế phần Admin Control Panel cho Website tin tức 
  • Tuần 16: Thiết kế và bảo mật Moudle Admin Control Panel
  • Thiết kế và bảo mật Moudle Admin Control Panel 
  • Tuần 17: Kĩ thuật xuất dữ liệu dòng từ Database ra trang Web
  • Kĩ thuật xuất dữ liệu dòng từ Database ra trang Web 
  • Tuần 18: Kĩ thuật lọc dữ liệu theo tham số URL
  • Kĩ thuật lọc dữ liệu theo tham số URL 
  • Tuần 19: Kĩ thuật lọc dữ liệu theo URL-PARAMETER
  • Kĩ thuật lọc dữ liệu theo URL-PARAMETER 
  • Tuần 20: Kĩ thuật tìm kiếm và lọc dữ liệu
  • Kĩ thuật tìm kiếm và lọc dữ liệu 
  • Tuần 21: Kĩ thuật lọc và nhóm dữ liệu
  • Kĩ thuật lọc và nhóm dữ liệu 
  • Tuần 22: Kĩ thuật Rewrite SEO cho website
  • Kĩ thuật Rewrite SEO cho website 
  • Tuần 23: Hướng dẫn bài tập cuối khóa
  • Hướng dẫn bài tập cuối khóa 
  • Tuần 24: Hoàn thành bài tập cuối khóa
  • Hoàn thành bài tập cuối khóa 
  • Tuần 25: Hướng dẫn đề tài
  • Hướng dẫn đề tài Part 1 
  • Hướng dẫn đề tài Part 2 
  Link Tải ⬇


  Bộ Khóa Học Trên Mình Lấy Từ J2Team, Nếu Hay Thì Hãy Share Và Cmt Để Ủng Hộ Mình Nhé ...
  CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT !